Politika Privatnosti

Politika zaštite ličnih podataka

Ova politika privatnosti tiče se posetilaca i korisnika vebsajta www.zenskiposlovnikutak.com (u daljem tekstu Ženski Poslovni Kutak).

UVODNE INFORMACIJE

U Ženskom Poslovnom Kutku poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) određujemo načine prikupljanja vaših ličnih podataka, svrhe, za koje ih prikupljamo, sigurnosne mere, kojima ih štitimo, lica, s kojima ih delimo, kao i vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

UPRAVLJAČ LIČNIM PODACIMA

Ova Politika se primenjuje za sve lične podatke koje o vama prikuplja i čuva Ženski Poslovni Kutak. Iz toga sledi da je Ženski Poslovni Kutak upravljač ličnim podacima i samim tim odgovara za obradu i čuvanje vaših ličnih podataka.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se direktno na email zene@zenskiposlovnikutak.com sa naslovom poruke  “zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI

Na ovom mestu pronaći ćete objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici. Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju.

Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, elektronska adresa,…).

Upravljač predstavlja lice, koje određuje svrhe i sredstva obrade vaših ličnih podataka. U ovom slučaju ulogu upravljača ima isključivo Ženski Poslovni Kutak.

Obrađivač znači pravno ili fizičko lice, koje obrađuje lične podatke u ime upravljača.

Obrada znači prikupljanje, čuvanje, pristup i sve druge oblike korišćenja ličnih podataka.

EPP znači Evropski privredni prostor, koji obeležava sve države članice Evropske unije, Island, Norvešku i Lihtenštajn.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

U Ženskom Poslovnom Kutku vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu jasno izraženih namera, bezbedno i transparentno.

Vaše lične podatke dobijamo, kada ih dostavite nama (npr. putem korišćenja naše internet stranice, pretplate na naše usluge, prijave na naše događaje ili webinare, preko upita putem elektronske pošte, telefona ili u pisanom obliku na našu adresu ili na bilo koji drugi način, kojim nam dostavljate vaše lične podatke).

Vaše lične podatke obezbeđujemo i na osnovu korišćenja kolačića na našoj internet stranici. O korišćenju kolačića možete više pročitati u nastavku ove Politike.

Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

Datalab o vama može da prikuplja sledeće informacije odn. vrste informacija:

 • Osnovni lični podaci (ime, prezime),
 • Osnovni kontakt podaci (elektronska adresa),
 • Informacije o vašem računaru (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta pretraživača), podaci u pogledu korišćenja naše internet stranice (sadržaji koje ste gledali, vreme, koje ste proveli na našoj internet stranici, šta ste kliknuli) i podaci u pogledu odziva na naše poruke elektronske pošte,

U Datalab-u brižno poštujemo princip najmanjeg obima podataka, koji određuje zakonodavstvo, zato prikupljamo samo one podatke koji su odgovarajući, relevantni i ograničeni na to, što je potrebno za svrhe, za koje se obrađuju. Svrhe, za koje prikupljamo lične podatke, određene su u nastavku ove Politike.

Svrhe obrade

Ženski Poslovni Kutak će vaše podatke obrađivati isključivo za određene, izričite i zakonite svrhe. Obavezujemo se da vaše lične podatke nećemo obrađivati na način, koji nije kompatibilan sa svrhama, određenim u ovoj Politici.

Svrhe, za koje možemo da koristimo vaše lične podatke, navedene su ispod. Ženski Poslovni Kutak može vaše lične podatke da koristi za jednu ili više određenih svrha.

Svrhe, za koje ćemo koristiti vaše lične podatke, jesu sledeće:

 • Komunikacija sa vama u pogledu informisanja o našem sadržaju i usluguma, kao i odgovaranja na vaše upite
 • Dostavljanje ličnih podataka trećim licima. Lične podatke ćemo dostavljati samo onim trećim licima, koja su određena u daljem tekstu. Vaše podatke ćemo dostavljati samo, kad to opravdava naš zakoniti interes obezbeđivanja bezbednog i zakonitog poslovanja i ispunjavanje pravnih obaveza. Izuzetak predstavljaju ugovorni partneri, koje koristimo za svrhe remarketinga; u ovom slučaju ćemo vaše lične podatke dostavljati isključivo na osnovu vašeg izričitog pristanka.
 • Za ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahteva i rešavanje sporova. Za zaštitu našeg poslovanja i ostvarivanje i/ili zaštitu naših prava može doći do otkrivanja ličnih podataka. Vaše lične podatke ćemo otkriti samo na način i pod uslovima, koje zahteva zakon.
 • Za potrebe statističkih analiza. Za poboljšanje korisničkog iskustva sprovodimo analize korišćenja naše internet stranice, što predstavlja naš zakoniti interes u pogledu održavanja i/ili poboljšavanja našeg poslovnog uspeha.

Imate pravu da povučete bilo kakvu obradu svojih ličnih podataka koja se vrši na osnovu vašeg pristanka. O povlačenju pristanka možete nas obavestiti putem email zene@zenskiposlovnikutak.com .

Koliko vremena čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom i (i) samo onoliko vremena, koliko je neophodno da se ostvare svrhe, za koje obrađujemo podatke, ili (ii) za period, koji propisuje zakon (kao što je npr. 5 godina za čuvanje izdatih računa) odn. (iii) za period, koji je potreban za ispunjavanje ugovora, što obuhvata garantne rokove i rokove, u kojima se mogu ostvarivati bilo kakvi zahtevi na osnovu zaključenog ugovora (npr. 5 godina od ispunjenja ugovornih obaveza).

Lične podatke, koji su stečeni na osnovu vaše saglasnosti, čuvamo trajno odn. do povlačenja te saglasnosti s vaše strane (više o tome, kako možete povući saglasnost, pročitajte u daljem tekstu ove Politike). Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre vašeg povlačenja u slučaju, ako je ostvarena svrha, za koju smo prikupljali podatke.

Lične podatke, za koje je istekao rok čuvanja (npr. jer je bila ostvarena svrha, za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski određen rok i sl.) obrisaćemo, uništiti ili anonimizovati na način da rekonstrukcija ličnih podataka više ne bude moguća.

U slučaju da su vam u vezi sa rokom čuvanja vaših ličnih podataka potrebne bilo kakve dodatne informacije, obratite nam se na email zene@zenskiposlovnikutak.com .

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Radi sigurnosti vaših ličnih podataka u Ženskom Poslovnom Kutku smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:

 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje članova tima, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • informisano i pažljivo delovanje prilikom izbora obrađivača vaših ličnih podataka,
 • vršenje nadzora nad članovima tima i drugim obrađivačima vaših ličnih podataka, uključujući vršenje revizija,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.
 • U Ženskom Poslovnom Kutku čuvamo vaše lične podatke od nezakonite ili neovlašćene obrade i/ili pristupa i od nenamernog gubitka, uništenja ili oštećenja. Sve mere sprovodimo uzimajući u obzir naše tehnološke mogućnosti (uključujući troškove izvođenja odgovarajućih mera) i procenu uticaja na vašu privatnost.
 • Ženski Poslovni Kutak će u slučaju utvrđenog kršenja zaštite ličnih podataka o svakom takvom kršenju, bez odlaganja, obavestiti nadležni nadzorni organ. Nadležni nadzorni organ u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 • U slučaju sumnje na počinjeno krivično delo Ženski Poslovni Kutak će kršenja prijaviti i policiji i nadležnom državnom tužilaštvu.
 • U slučaju da dođe do kršenja zaštite podataka, koje može prouzrokovati velike rizike za prava i slobode pojedinaca, Datalab će vas o takvom događaju obavestiti bez odlaganja.

DOSTAVLJANJE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke možemo, samo radi ostvarenja svrhe, za koju su prikupljeni, da dostavljamo, dozvolimo uvid ili dozvolimo pristup određenim trećim licima, koja su definisana ispod. Svaki korisnik, sa kojim delimo lične podatke, sme da obrađuje podatke samo za one svrhe, za koje su oni prikupljeni. Takođe su svi korisnici obavezani na poštovanje važećeg zakonodavstva i odredbi politike zaštite ličnih podataka.

Vaše lične podatke možemo dostaviti:

 • Poslovnim partnerima, koji nam pomažu da obezbeđujemo određene usluge: Google Analytics, Facebook Ads, Moosend, Mailchimp.
 • Kad to od nas zahteva zakonodavstvo (npr. poreski organi, sud i sl.).
 • Vaše lične podatke možemo preneti trećim licima (određenim iznad) izvan Evropskog privrednog prostora (EPP), gde te podatke možemo da obrađujemo mi i određeno treće lice. Prilikom svakog prenosa izvan Evropskog privrednog prostora sprovešćemo posebne dodatne mere kako bi obezbedili odgovarajuću bezbednost vaših ličnih podataka.
  Takve mere predstavljaju pre svega dogovori sa trećim licima o uspostavljanju obavezujućih pravila u oblasti zaštite ličnih podataka, provere da li postoje odobreni mehanizmi sertifikacije, koji odgovaraju našim standardima zaštite ličnih podataka, i zaključivanje odgovarajućih ugovorih obaveza, koje regulišu zaštitu ličnih podataka.

POLITIKA KOLAČIĆA

Kolačići su male tekstualne datoteke, koje većina internet stranica čuva u uređajima, pomoću kojih korisnici pristupaju internetu, sa svrhom prepoznavanja određenih uređaja koje su korisnici koristili prilikom pristupa. Njihovo čuvanje je pod potpunom kontrolom pretraživača koji ima korisnik – on može čuvanje kolačića po želji da ograniči ili onemogući. Kolačići nisu štetni i uvek su vremenski ograničeni.

Kolačiće koristimo za obezbeđivanje boljih korisničkih usluga na internet stranicama, boljeg korisničkog iskustva i praćenje statistike posete. Interakcija između internet korisnika i internet stranice je pomoću kolačića brža i jednostavnija. Pomoću njih internet stranica pamti preference i iskustvo pojedinca, time se štedi vreme, a pretraživanje po internet stranicama je efikasnije i jednostavnije.

Kolačići nisu štetni i vremenski su ograničeni.

ZA ŠTA SE KORISTE?

Oni su od temeljnog značaja za obezbeđivanje internet usluga, koje su jednostavne za korisnika. Interakcija između internet korisnika i internet stranice je pomoću kolačića brža i jednostavnija. Pomoću njih internet stranica pamti preference i iskustvo pojedinca, time se štedi vreme, a pretraživanje po internet stranicama je efikasnije i jednostavnije.

Nekoliko konkretnih primera korišćenja kolačića:

 • za bolje korisničko iskustvo internet stranice za posetioce prilagođavamo prikaz sadržaja s obzirom na protekle posete,
 • za čuvanje izbora prilikom stvaranja užeg izbora uređaja i ponude i radi njihovog poređenja,
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računar, tablet, mobilni telefon), što omogućava prilagođavanje prikaza sadržaja za vaš uređaj,
 • za praćenje posete, što omogućava proveru efikasnosti prikaza sadržaja i adekvatnosti oglasa, kao i stalno poboljšavanje internet stranice,

POPIS KOLAČIĆA:

1. NEOPHODNI KOLAČIĆI
Ovakvi kolačići omogućavaju korišćenje neophodnih komponenti za pravilno funkcionisanje internet stranice. Bez tih kolačića servisi, koje želite da koristite na ovoj internet stranici, ne bi pravilno funkcionisali.

2. KOLAČIĆI ISKUSTVA
Ovakvi kolačići prikupljaju podatke, kako se korisnici ponašaju na internet stranici sa svrhom poboljšanja iskustvene komponente internet stranice (npr. koje sadržaje na našoj internet stranici najčešće posećujete). Ovi kolačići ne prikupljaju informacije, pomoću kojih bi mogli da identifikujemo korisnika. Oni vode računa da korišćenje internet stranice bude prijatno iskustvo.

3. FUNKCIONALNI KOLAČIĆI
Ovakvi kolačići omogućavaju internet stranici da zapamti neka vaša podešavanja i izbore (npr. jezik, region) i obezbeđuje napredne, personalizovane funkcije. Ovakvi kolačići mogu da omoguće praćenje vaših akcija na internet stranici.

4. OGLASNI ILI CILJANI KOLAČIĆI
Ovakve kolačiće najčešće koriste oglašivačke ili društvene mreže (treće strane) sa namerom da vam prikažu ciljanije oglase, ograniče ponavljanje oglasa ili mere efikasnost oglašivačkih akcija. Ovakvi kolačići mogu da omoguće praćenje vaših akcija na internetu.

NADZOR NAD KOLAČIĆIMA

Sami donosite odluku o korišćenju kolačića. Kolačiće možete uvek da uklonite i time da uklonite svoju prepoznatljivost na internetu. Takođe možete većinu pretraživača da podesite tako, da ne čuvaju kolačiće.

Za informacije o mogućnostima određenih pretraživača predlažemo da pogledate podešavanja.
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 i 8
Chrome
Firefox
Opera (stranica na engleskom jeziku)
Safari (stranica na engleskom jeziku)

Na našoj internet stranici koristimo kolačiće, koji nam omogućavaju da poboljšamo i optimizujemo našu internet stranicu i time vam omogućimo bolje korisničko iskustvo.

Kolačići (engl. cookies) su jednostavne tekstualne datoteke, koje neke internet stranice preko pretraživača čuvaju na vašem računaru i čuvaju neke nelične podatke.

Korišćenje kolačića omogućava nam prilagođavanje određenih internet sadržaja tako, da oni budu privlačniji za pojedinca. Uz to sprovodimo i analize internet stranice, koje nam omogućavaju da svoju internet stranicu poboljšamo i uredimo tako, da bude korisnicima prijatnija za korišćenje.

Neki kolačići su neophodni, jer se bez njih ne može obezbediti funkcionisanje internet stranice, a sve druge kolačiće možete da odbijete. Neophodne kolačiće obezbeđujemo za čuvanje statističkih podataka u pogledu korišćenja naše internet stranice i za čuvanje informacija, koje su potrebne za popunjavanje kontakt obrazaca, koji su ponuđeni na našoj internet stranici.

Uz neophodne na našoj internet stranici koristimo i druge kolačiće, koji nam omogućavaju da bolje upoznamo naše korisnike i da vam, na osnovu prikupljenih podataka, obezbedimo prilagođeno oglašavanje. Odbijanje korišćenja kolačića može dovesti do toga da više neće biti moguće obezbediti odgovarajuće sadržaje odn. funkcije internet stranice (ovde spada pre svega prilagođavanje internet stranice tako da za korisnika bude zanimljivija i privlačnija).

Pregled svih kolačića možete naći u tabeli na kraju ovog poglavlja.

Na našim stranicama, osim sopstvenih kolačića, koristimo i sledeće kolačiće ponuđača kolačića (kolačiće trećih lica): Google Analytics, Facebook Custom Audience i Facebook remarketing, Moosend, Mailchimp. Kompanije ponaosob odgovaraju za svoje kolačiće.

Sve gore nabrojane kolačiće trećih lica možete da odbijete odn. da u bilo kom trenutku izbrišete iz svog pretraživača.

Korisnike upozoravamo da kod gore navedenih ponuđača može doći do prikupljanja određenih ličnih podataka, koje nije povezano sa prikupljanjem podataka, koje sprovodi Ženski Poslovni Kutak. Svako takvo odvojeno prikupljanje ličnih podataka nije obuhvaćeno ovom Politikom, već je određeno u politikama privatnosti određenog ponuđača usluga.

Više o zaštiti ličnih podataka u pogledu kolačića trećih lica na raspolaganju je u okviru politika privatnosti određenog ponuđača kolačića trećih lica.

PRAVA POJEDINACA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

Pristup ličnim podacima: od Ženskog Poslovnog Kutka možete da zahtevate informaciju o tome, da li obrađuje lične podatke o vama, u slučaju da je to tako, možete da zahtevate pristup ličnim podacima i informacije o obradi (koje podatke obrađujemo i odakle ti podaci vode poreklo).

Ispravka ličnih podataka: od Ženskog Poslovnog Kutka možete da zahtevate da ispravi odn. dopuni nepotpune odn. netačne podatke, koje obrađujemo o vama.

Ograničenje obrade ličnih podataka: od Ženskog Poslovnog Kutka možete da zahtevate ograničavanje obrade svojih ličnih podataka (kad je npr. u toku provera tačnosti odn. potpunosti vaših ličnih podataka).

Brisanje ličnih podataka: od Ženskog Poslovnog Kutka možete da zahtevate, da vaše lične podatke obrišemo (ne možemo da obrišemo one lične podatke, koje vodimo zbog zakonskih zahteva ili na osnovu ugovornog odnosa).

Izvod ličnih podataka: od Ženskog Poslovnog Kutka možete da zahtevate, da vam vaše lične podatke, koje ste nam dostavili, dostavimo u strukturisanom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku.

Povlačenje pristanka: u bilo kom trenutku imate pravo da povučete pristanak u pogledu korišćenja vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na osnovu pristanka. Pristanak se može povući kontaktiranjem na email zene@zenskiposlovnikutak.com. Povlačenje pristanka ne povlači bilo kakve negativne posledice, ali je moguće da vam Ženski Poslovni Kutak, zbog povlačenja, više neće moći obezbediti određene usluge.

Prigovor na obradu ličnih podataka: imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših ličnih podataka, kad se radi o obradi za svrhe neposredne prodaje odn. o dostavljanju vaših ličnih podataka trećim licima za svrhe neposredne prodaje. Takođe možete podneti prigovor na obradu, kad vaše podatke koristimo za svrhe neposredne prodaje korišćenjem prilagođenih odn. individualnih ponuda (“profilisanje”). Prigovor možete podneti na email zene@zenskiposlovnikutak.com.

Sva prava možete koristiti tako, što ćete nas kontaktirati na email zene@zenskiposlovnikutak.com. Takođe su vam ti kontakti na raspolaganju u slučaju, ako su vam u pogledu vaših prava potrebne bilo kakve dodatne informacije.

Imate pravo na podnošenje žalbe na nas povereniku za informacije, koji je nadležni nadzorni organ za zaštitu ličnih podataka.

U Ženskom Poslovnom Kutku vodimo računa o ažurnosti i sveobuhvatnosti ličnih podataka koje obrađujemo. Molimo vas da nas o svakoj promeni vaših ličnih podataka što pre obavestite na email zene@zenskiposlovnikutak.com. U najkraćem mogućem roku ćemo se pobrinuti za ispravku odn. dopunu vaših ličnih podataka.

Ženski Poslovni Kutak zadržava pravo da u slučaju ostvarivanja bilo kog prava iz ovog poglavlja, od vas zahteva određene lične podatke (kao npr. ime, prezime, adresu elektronske pošte), za svrhe identifikacije pojedinca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ženski Poslovni Kutak može da menja ovu Politiku. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem naše internet stranice i drugih usluga, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupu nova verzija ove Politike.